www.dimsport.it Çerez Politikas─▒

Çerezler, ┼×irket’in tan─▒mlanan amaçlara göre Hizmet sunmas─▒n─▒ sa─člayan taray─▒c─▒ya kurulmu┼č kod parçalar─▒ içerir. Kurulan Çerezlerin amaçlardan bir k─▒sm─▒, ayr─▒ca kullan─▒c─▒ onay─▒ gerektirebilir.

Çerez kurulumunun onaya tabi olmas─▒ halinde, bu onay─▒n herhangi bir zamanda iptali için bu belgede yer alan talimatlar─▒ uygulayabilirsiniz.

Toplu istatistiki amaçlara hizmet eden Teknik Çerezler ve Çerezler

  • Hizmetlerin i┼čleyi┼či için kesinlikle gerekli eylemler

    Bu Uygulama, kullan─▒c─▒ oturumunu kaydetmek ve trafik da─č─▒l─▒m─▒yla ilgili eylemler gibi, Uygulaman─▒n çal─▒┼čmas─▒ için kesinlikle gerekli olan di─čer eylemleri yürütmek için Çerezlerden yararlan─▒r.
     

  • Tercihler, iyile┼čtirme ve istatistiklerin kaydedilmesi ile ilgili eylemler

    Bu Uygulama, tarama tercihlerini kaydetmek ve Kullan─▒c─▒n─▒n tarama deneyimini optimize etmek amac─▒yla Çerezler kullanmaktad─▒r. Bu Çerezler aras─▒nda, örne─čin, dil ve para birimi tercihlerinin ayarlanmas─▒ veya do─črudan Site Sahibi taraf─▒ndan kullan─▒lan birinci taraf istatistiklerinin yönetiminde kullan─▒lanlar çerezler bulunmaktad─▒r.
     

Di─čer Çerez türleri veya Çerez yükleyen üçüncü taraflar

A┼ča─č─▒da say─▒lan hizmetlerden baz─▒lar─▒, anonim ve toplu halde istatistikleri toplamakta olup, Kullan─▒c─▒'n─▒n onay─▒n─▒ gerektirmeyebilir ya da üçüncü taraflar─▒n yard─▒m─▒ olmaks─▒z─▒n, tan─▒mlanma ┼čekline göre do─črudan ┼×irket taraf─▒ndan yönetilebilir.

A┼ča─č─▒da belirtilen araçlar aras─▒nda üçüncü taraflarca i┼čletilen hizmetlere yer verilmi┼čse, bunlar, burada belirtilen bilgilere ek olarak ve ┼×irket’in bilgisi d─▒┼č─▒nda, Kullan─▒c─▒lar─▒n tarama al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ izlemek için kullan─▒labilir. Ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi için, say─▒lan hizmetlere ili┼čkin gizlilik politikas─▒na bak─▒n─▒z.

Kesinlikle gerekli

Web sitesi, Hizmetin çal─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ veya sunulmas─▒ için kesinlikle gerekli olan faaliyetleri gerçekle┼čtirmek için "teknik" Çerezleri ve di─čer benzer ─░zleyicileri kullan─▒r.

Bu izleme araçlar─▒, bizden talep etti─činiz hizmetin i┼čleyi┼čini ve sa─članmas─▒n─▒ sa─člamak için kesinlikle gereklidir ve bu nedenle izninizi gerektirmez.

Basit etkile┼čimler ve i┼člevsellik

Bu izleme araçlar─▒, hizmetimizin belirli kaynaklar─▒na eri┼čmenizi ve bizimle daha kolay ileti┼čim kurman─▒z─▒ sa─člayan basit etkile┼čimleri ve özellikleri etkinle┼čtirir.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal, PayPal Inc. taraf─▒ndan sa─članan ve Kullan─▒c─▒n─▒n PayPal kimlik bilgilerini kullanarak çevrimiçi ödeme yapmas─▒na olanak tan─▒yan bir ödeme hizmetidir.

Toplanan ki┼čisel veriler: hizmetin gizlilik politikas─▒nda belirtilen çe┼čitli veri türleri.

Privacy Policy

Deneyim geli┼čtirme

Bu izleme araçlar─▒, ayarlar─▒n yönetimini geli┼čtirerek ve harici a─člar ve platformlarla etkile┼čime izin vererek ki┼čiselle┼čtirilmi┼č bir kullan─▒c─▒ deneyimi sunmam─▒z─▒ sa─člar.

Be─čen d├╝─čmesi ve Facebook sosyal widget'lar─▒ (Facebook, Inc.)

"Be─čen" dü─čmesi ve Facebook sosyal widget'lar─▒, Facebook, Inc. taraf─▒ndan sa─članan Facebook sosyal a─č─▒yla etkile┼čim hizmetleridir.

Toplanan ki┼čisel veriler: Çerezler ve Kullan─▒m verileri.

─░┼čleme yeri: ABD - Privacy Policy

Google Haritalar bile┼čeni

Google Haritalar bile┼čeni (Google Ireland Limited)

Google Haritalar, Google Ireland Limited taraf─▒ndan sunulan ve bu Uygulaman─▒n bu tür içerikleri sayfalarla birle┼čtirmesini sa─člayan bir harita görselle┼čtirme hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme Yeri: US – Privacy Policy

Sohbet widget'─▒ | User.com

Bu tür bir hizmet, üçüncü taraflarca yönetilen canl─▒ sohbet platformlar─▒yla do─črudan bu Uygulaman─▒n sayfalar─▒ndan etkile┼čim kurman─▒za olanak tan─▒r. Bu, Kullan─▒c─▒n─▒n sayfalar─▒na göz atarken Kullan─▒c─▒ ile ileti┼čim kurmak için bu Uygulaman─▒n veya bu Uygulaman─▒n destek servisiyle ileti┼čime geçmesine olanak tan─▒r.
Canl─▒ sohbet platformlar─▒ ile etkile┼čim hizmetinin kurulmas─▒ durumunda, Kullan─▒c─▒lar hizmeti kullanmasa bile, kuruldu─ču sayfalara ili┼čkin Kullan─▒m Verilerini toplamas─▒ mümkündür. Ek olarak, canl─▒ sohbet görü┼čmeleri kaydedilebilir.
Sohbet gereci (User.com Group)

Chat Widget, User.com taraf─▒ndan sa─članan canl─▒ sohbet platformuyla bir etkile┼čim hizmetidir.

Toplanan ki┼čisel veriler: Çerezler ve Kullan─▒m verileri.
Privacy Policy

Video bile┼čeni - YouTube

YouTube, Google Ireland Limited taraf─▒ndan sunulan ve bu Uygulaman─▒n bu tür içerikleri sayfalarla birle┼čtirmesini sa─člayan bir video görselle┼čtirme hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme Yeri: Birle┼čik Devletler – Privacy Policy Gizlilik Kalkan─▒ kat─▒l─▒mc─▒s─▒.

Hedefleme ve Reklam

Bu izleme araçlar─▒, davran─▒┼č─▒n─▒za dayal─▒ olarak size ki┼čiselle┼čtirilmi┼č ticari içerik sa─člamam─▒za ve reklamlar─▒ yönetmemize, sunmam─▒za ve izlememize olanak tan─▒r.

Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su questa Applicazione sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.

Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.

Facebook Reklamlar─▒ d├Ân├╝┼č├╝m izleme (Facebook, Inc.)

Facebook Ads dönü┼čüm izleme, Facebook, Inc. taraf─▒ndan sa─članan ve Facebook reklam a─č─▒ndan gelen verileri bu Uygulama üzerinde gerçekle┼čtirilen eylemlerle birle┼čtiren bir analiz hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme yeri: Amerika Birle┼čik Devletleri - Privacy Policy.

Google Etiket Y├Âneticisi

Google Etiket Yöneticisi, Google Ireland Limited taraf─▒ndan sa─članan bir etiket yönetimi hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme yeri: Amerika Birle┼čik Devletleri - Privacy Policy.

Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č reklamlar─▒ se├žin

Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č reklamlar göstermek için kullan─▒c─▒ ve ilgi alanlar─▒ ile ilgili bir profil olu┼čturmak mümkün olacakt─▒r. Verilerinizin bu amaç için me┼čru bir menfaat temelinde i┼členmesine izin verin.

Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č reklamlar─▒ seçmek için sat─▒c─▒lar ┼čunlar─▒ yapabilir: Etkinlikler, ilgi alanlar─▒, sitelere veya uygulamalara yap─▒lan ziyaretler, kullan─▒c─▒n─▒n co─črafi konumu veya demografik bilgileri gibi bilgileri kullanarak bir kullan─▒c─▒ profiline veya kullan─▒c─▒ hakk─▒ndaki di─čer geçmi┼č verilere dayal─▒ ki┼čiselle┼čtirilmi┼č reklamlar seçin.

Facebook Yeniden Pazarlama (Facebook, Inc.)

Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook, Inc. taraf─▒ndan sa─članan ve bu Uygulaman─▒n etkinli─čini Facebook reklam a─č─▒na ba─člayan bir yeniden pazarlama ve davran─▒┼čsal hedefleme hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme yeri: Amerika Birle┼čik Devletleri - Privacy Policy – Opt Out.

├ľl├ž├╝m

Bu izleme araçlar─▒, hizmetimizi geli┼čtirmek amac─▒yla trafi─či ölçmemize ve davran─▒┼č─▒n─▒z─▒ analiz etmemize olanak tan─▒r.

Anonim IP ile kullan─▒lan Google Analytics verileri

Anonim IP (Google Ireland Limited) ile kullan─▒lan Google Analytics verileri

Google Analytics, Google Ireland Limited (“Google”) taraf─▒ndan sa─članan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulaman─▒n kullan─▒m─▒n─▒ izlemek ve incelemek, etkinlikler hakk─▒nda raporlar haz─▒rlamak ve bunlar─▒ di─čer Google hizmetleriyle payla┼čmak amac─▒yla toplanan Verilerden yararlan─▒r. Google, toplanan Verileri kendi reklam a─č─▒ndaki reklamlar─▒ uygun ba─člamda de─čerlendirmek ve ki┼čiselle┼čtirmek amac─▒yla kullanabilir.
Google Analytics'in bu bütünle┼čtirme i┼člemi, IP adresinizi anonimle┼čtirir. Avrupa Birli─čine üye devletlerde veya di─čer sözle┼čmeci devletlerde Avrupa Ekonomik Alan─▒ Anla┼čmas─▒na taraf di─čer devletlerde, kullan─▒c─▒lar─▒n IP adreslerini k─▒saltmak suretiyle çal─▒┼č─▒r. IP adresinin tamam─▒, yalnzca istisnai durumlarda Google sunucular─▒na gönderilecek ve ABD içinde k─▒salt─▒lacakt─▒r.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme Yeri: ABD – Privacy PolicyOpt Out

Autopilot - Pazarlama otomasyonu

Autopilot Monitoring, AutopilotHQ Inc. taraf─▒ndan sa─članan ve bu Uygulama içinde gerçekle┼čtirilen eylemleri izleyen ve otomatik formlardan veri toplayan bir istatistik hizmetidir.

Toplanan Ki┼čisel Veriler: Çerezler ve Kullan─▒m Verileri.

─░┼čleme yeri: Amerika Birle┼čik Devletleri - Gizlilik Politikas─▒. Gizlilik Kalkan─▒'na ba─čl─▒ kalan konu.

Registration and authentication

By registering or authenticating, Users allow this Application to identify them and give them access to dedicated services. Depending on what is described below, third parties may provide registration and authentication services. In this case, this Application will be able to access some Data, stored by these third party services, for registration or identification purposes.

360 Dimsport kay─▒t formu

Ki┼čisel verilerimin ki┼čiselle┼čtirilmi┼č navigasyon rotalar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒ için i┼členmesine izin veriyorum. Veriler, yaln─▒zca hizmetin kullan─▒m─▒ için i┼členecektir. Yeniden temasa geçme ihtiyac─▒ olmas─▒ durumunda en fazla 30 gün saklanacakt─▒r. Bu sürenin sonunda platformdan silinecekler.

Çerez kurulumuna nas─▒l onay verilir veya onay nas─▒l iptal edilir?

Bu belgede belirtilenlere ek olarak, Kullan─▒c─▒ do─črudan kendi taray─▒c─▒s─▒ndan Çerezlerle ilgili tercihlerini yönetebilir ve örne─čin üçüncü taraflar─▒n Çerez yüklemesini engelleyebilir. Taray─▒c─▒ tercihleri arac─▒l─▒─č─▒yla, bu web sitesi taraf─▒ndan Çerezlerin kurulumu için ba┼člang─▒ç onay─▒n─▒ kaydetmi┼č olmas─▒ muhtemel Çerezler de dahil olmak üzere, geçmi┼čte kurulan Çerezleri de silmek mümkündür. Kullan─▒c─▒lar, en s─▒k kullan─▒lan taray─▒c─▒larda Çerezlerin nas─▒l yönetilece─čine dair bilgiyi a┼ča─č─▒daki adreslerde bulabilirler: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari ve Microsoft Internet Explorer.

Üçüncü ┼čah─▒slar taraf─▒ndan kurulan Çerezler ile ilgili olarak, Kullan─▒c─▒lar üçüncü taraf─▒n gizlilik politikas─▒nda yer alan araçlar─▒ kullanarak ya da üçüncü taraf ile temasa geçerek, (varsa) ilgili ç─▒k─▒┼č ba─člant─▒s─▒na t─▒klayarak tercihlerini yönetebilir ve onaylar─▒n─▒ iptal edebilirler.

Yukar─▒daki hükünmlere bak─▒lmaks─▒z─▒n, ┼×irket, Kullan─▒c─▒lar─▒n EDAA (AB), Network Advertising Initiative (ABD) ve Digital Advertising Alliance (ABD), DAAC (Kanada), DDAI (Japonya) ya da benzeri hizmetlerce sunulan ve a┼ča─č─▒da ba─člant─▒lar─▒ yer alan inisiyatiflerdeki talimatlar─▒ takip edebilece─čini bildirir. Bu tür giri┼čimler, Kullan─▒c─▒lar─▒n birçok reklam arac─▒na yönelik izleme tercihlerini düzenlemelerine olanak tan─▒r. Dolay─▒s─▒yla, ┼×irket, bu belgede verilen bilgilere ek olarak, Kullan─▒c─▒lar─▒n bu kaynaklar─▒ kullanmalar─▒n─▒ önermektedir.

┼×irket ve Veri Sorumlusu

Dimsport s.r.l. Localita' San Iorio - 15020 Serralunga di Crea (AL)
privacy@holdim.it

Bu Uygulamada kullan─▒lan hizmetler arac─▒l─▒─č─▒yla üçüncü taraf Çerezlerin ve di─čer izleme sistemlerinin kurulumunu ┼×irket taraf─▒ndan teknik olarak kontrol edilemedi─či için, üçüncü ┼čah─▒slarca kurulan Çerezler ve izleme sistemlerine özel referanslar─▒n yaln─▒zca bilgi amac─▒yla kullan─▒ld─▒─č─▒ varsay─▒l─▒r. Tam kapsaml─▒ bilgi elde etmek için, Kullan─▒c─▒'n─▒n bu belgede say─▒lan ilgili üçüncü taraf hizmetlerine dair gizlilik politikas─▒n─▒ incelemesi rica olunur.

Çerezlerde kullan─▒lan teknolojilerin belirlenmesine dair nesnel karma┼č─▒kl─▒k göz önüne al─▒nd─▒─č─▒nda, bu Uygulama taraf─▒ndan kullan─▒lan Çerezler hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmek isteyen Kullan─▒c─▒lar─▒n, ┼×irket ile temasa geçmeleri önerilir.

 

Son güncelleme: 24/11/2022

Privacy Policy'nin tamam─▒n─▒ görüntüleyebilirsiniz.


Çerez tercihleri

├çerez tercihlerinizi ├že┼čitli kategoriler arac─▒l─▒─č─▒yla y├Ânetin.