RAPID BIKE'TAN DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ LAMBDA SENSÖR YÖNETİMİ

Motor içerisinden gelen ve yakıtla karıştırılan emme havasının miktarı, rakım, sıcaklık ve basınç gibi farklı faktörlerden etkilenir: motosiklet performansının sürücü için rahatsız edici etkilerle birlikte önemli ölçüde değişebilmesinin nedeni budur.

LAMBDA SENSÖRÜ: NEDEN BİR SORUN OLARAK GÖRÜLDÜ

Motor yönetimi için elektronik gittikçe daha popüler hale geldiğinden, enjekte edilen yakıtı kontrol etmek ve dengeli bir hava-yakıt karışımını sürdürmek için bir dizi sensör kullanmak gerekmiştir. Motosiklet üreticileri gittikçe artış gösteren ve kısıtlayıcı olan kirliliği önleme amaçlı düzenlemelere – uymak için, hava-yakıt karşımı değerlerini izlemek amacıyla egzoz sistemi üzerine takılmış lambda sensörünü kullanmaya başlamıştır – bunun bir sonucu olarak, motor çok fakir bir yakıt karışımı. ile çalışmak zorunda bırakıldığından, bu sistem motor için ciddi bir sınırlama getirmiştir.

Lambda sensörü, her bir benzin birimi için egzoz gazında algılanan hava miktarını göstererek, hava/yakıt karışımını ölçer. Motoru yöneten OEM ECU (Motor Kontrol Birimi), lambda sensöründen hava/yakıt ölçümünü alarak, bunu belleğinde önceden ayarlanan değer ile karşılaştırır; böylece ECU, hava/yakıt oranının çok fakir veya çok ECU olduğunu tespit edebilir ve enjekte edilen benzin miktarını değiştirmek için gerekli önlemleri alır. Lambda sensörünün zayıf motor tepkileri ve ani güç boşlukları gibi önemli rahatsızlıklara neden olan bir sorun gibi algılanmasının nedeni budur.

ÇÖZÜM RAPID BIKE'TA!

Rapid Bike teknolojisi, lambda sensörü sinyalini ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, bu sinyalin modülasyonlarını gerçekleştirdiğinden – gerçekten de yenilikçi bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır – modülasyon, dinamik ve eklenti modülü tarafından ayarlanan yeni enjeksiyon değerleri ile tam olarak uyumludur. Bu çözüm, sistemin tümünün (OEM ECU + Rapid Bike eklenti modülü) daha güvenilir olmasına ve gelişmiş yakıt beslemesinin çözülmesi gereken bir sorun olarak algılanmasının önlenmesine yardımcı olur.

Aslında Rapid Bike, (doğrudan 8 adede kadar enjektörü kontrol ettiğinden) enjekte edilen yakıt miktarını değiştirirken, aynı zamanda OEM ECU tarafından hava yakıt oranında herhangi bir değişiklik algılanması yerine önceden ayarlanmış AFR standartları ile eşleşen bir değer okunacak şekilde lambda sensör sinyalini düzenlemektedir. Bu yenilikçi çözüm, artık yeterli olmayan cihazlar kullanarak lambda sensörünü ortadan kaldırmaya yönelik zayıf ve etkin olmayan girişimleri ‘oyun dışı bırakmaktadır’ .

OTOMATİK UYARLAMA ÖZELLİĞİ: BİZİM FARKIMIZ

Rapid Bike'ın ilave bir diğer avantajı, ECU çalışma kriterine benzer bir sistem olan eklenti modülünü kullanarak, elde edilen en iyi yakıt besleme değerlerini sabitleyebilmesidir. Bu yeni ve yenilikçi otomatik uyarlama özelliği, Rapid Bike modülünün (modül haritası içerisinde ayarlanan) yakıt/hava oranı hedef değerini fabrika çıkışı lambda sensörü tarafından rapor edilen sinyalle karşılaştırmasına izin verir . Bu sürekli karşılaştırmanın sonucu, enjekte edilen yakıtın azaltılması veya çoğaltılması gerektiğini tespit eder ve motorun daima en iyi performansı sağladığından emin olur.

SABİT AYARLI BİR ENJEKSİYON HARİTASI EFSANESİNİ BİR KENARA BIRAKIN

Bu avantaj, motosiklet üzerinde (bir serbest akışlı hava filtresi veya yarış egzoz sistemi gibi) enjeksiyon haritasının değiştirilmesini gerektiren birtakım tutarlı değişiklikler yaparken çok daha kullanışlıdır – Rapid Bike modülü bu değişiklikleri, sürücü motosikleti kullanırken otomatik olarak geliştirebilmekte ve uygulayabilmektedir.
Rapid Bike, zaman içerisinde sabit kalmaya devam eden bir değer olarak algılanan, “eski” enjeksiyon haritası fikrini ortadan kaldırır. Eklenti modüllerimiz, bir enjeksiyon haritası geliştirme ve harici işlemler gerektirmeksizin uygun değişiklikleri yaparak bunu sürekli ayarlı tutmaya yönelik benzersiz bir özelliği sunmaktadır. Söz konusu teknoloji öylesine gelişmiş bir teknolojidir ki, bir Rapid Bike modülü, ‘sıfır’ değerli bir harita ile başlandığında dahi enjeksiyon haritasının yeniden belirlenmesi işlemini 200 km'lik bir sürüş içerisinde tamamlayacaktır.